Leergang Security en Recht

Click here to edit subtitle

Vernieuwde opleiding vanaf maart 2021


Vanaf maart 2021 wordt de vernieuwde opleiding Security en Recht aangeboden. Die vernieuwde opleiding houdt verband met de aanvraag bij het CPION voor het predicaat SPHBO registeropleiding.


Het aantal klassikale lessen is uitgebreid met nieuwe onderwerpen en de opleiding is omgezet naar “blended learning”. In aanvulling op het lesmateriaal dat begin 2020 op het elektronische leeromgeving is gezet, zijn in de digitale leeromgeving 12 praktijksituaties en 2 schrijfopdrachten opgenomen. 


De praktijksituaties zijn in feite virtuele workshops, waarin de deelnemers opdrachten uitvoeren en met elkaar in discussie gaan. Daarbij is de docent virtueel sturend en coachend op de achtergrond aanwezig. De schrijfopdrachten worden individueel (les 6) en/of gezamenlijk uitgevoerd (les 12). Een nevendoel van de gezamenlijke schrijfopdracht is dat de deelnemers verbinding zoeken met elkaar, omdat securitydocumenten vanwege de complexiteit en de samenhang tussen recht en techniek altijd vanuit verschillende disciplines geschreven en beoordeeld moeten worden. Om de discussie op gang te brengen worden op het leerplein videofragmenten, clickable links naar internetpagina’s en factsheets aangeboden.


Tijdens de facultatieve lessen van een half uur die voorafgaand aan de klasikale lessen gepland worden, worden onderwerpen besproken die niet voor alle deelnemers relevant zijn. Denk daarbij aan de Wet bescherming bedrijfsgeheimen en het Stelsel Bewaken en Beveiligen. Daarnaast hebben de facultatieve lessen het karakter van vrije inloop voor het stellen van vragen over de praktijksituaties op de digitale leeromgeving en over de stof van de voorgaande les dat als huiswerk is opgegeven.


E-learning, klassikaal onderwijs en virtuele workshops zijn zo op elkaar afgestemd dat de combinatie daarvan telkens kennis, vaardigheden en inzicht toevoegt. In de digitale leeromgeving staat het verwerven van kennis en vaardigheden centraal. De klassikale lessen voorzien in verdieping van kennis en inzicht. In de digitale omgeving is aanwezigheidsregistratie geregeld en kan de voortgang en de deelname van deelnemers gemonitord worden.


Na afronding van de daadwerkelijke opleiding van 15 klassikale bijeenkomsten wordt een studiedag georganiseerd. Tijdens deze studiedag wordt een aantal onderwerpen behandeld die zo specifiek zijn voor bepaalde groepen deelnemers dat die zich niet lenen voor een plenaire klassikale behandeling tijdens de opleiding zelf. De dag bestaat uit plenaire sessies en parallelsessies waarvoor deelnemers zich kunnen inschrijven al naar gelang hun belangstellingsgebied.