Leergang Security en Recht

Click here to edit subtitle

Vanaf 1999 is de leergang Security & Recht door het NISeR verzorgd in samenwerking met de Haagse Hogeschool. In die tijd waren ook DHM en Security Techniek onderdeel van het Post-HBO opleidingspakket van de Haagse Hogeschool. 


Door wijzigingen in het curriculum van de Haagse Hogeschool vindt het NISeR dat de samenhang met andere opleidingen voor degenen die werkzaam zijn in het security vakgebied enigszins verloren is gegaan. Om die reden is in januari 2019 gezocht naar een andere samenwerkingspartner.


De samenwerkingspartner waarmee de leergang in ongewijzigde vorm wordt voortgezet is Soba Security Academy. Kwaliteit, professionaliteit en toekomstgerichtheid maken dat de samenwerking met Soba als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Vanaf 2021 is de opleiding gewijzigd. Zie hiervoor de pagina "Update Security en Recht".

Wil je meer weten? Je kunt mij benaderen via de contactbutton of via Soba!