Leergang Security en Recht

Click here to edit subtitle

Ontwikkel jezelf tot interessante gesprekspartner

Als praktijkbeoefenaar in de securitybranche of als particuliere onderzoeker kom je vaak

voor juridische vragen te staan. Wat zegt de AVG over cameratoezicht? Wat zijn de voorwaarden om een visitatie uit te voeren en moet iemand hieraan meewerken? Kan de schade op de fraudeur verhaald worden? Aan welke eisen moet een aangifte voldoen?

Tijdens de post-hbo opleiding Security & Recht krijg je antwoord op deze en andere juridische vragen. In 15 modules en twee contactdagen leer je alles over het recht in relatie tot fysieke beveiligingstoepassingen, gegevensuitwisseling en het onderzoeken van onregelmatigheden, zoals fraude. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt uitgebreid aan bod. Aan de hand van praktijkcasuïstiek duik je met jouw medestudenten in de materie. Is het bijvoorbeeld strafbaar als iemand zich bij het betreden van een beveiligd pand identificeert met het rijbewijs van zijn broer? En is die broer strafbaar omdat hij zijn rijbewijs heeft uitgeleend?

Je volgt algemene vakken zoals ‘Inleiding recht’, maar vooral ook op het beroepsveld toegespitste vakken zoals zoals ‘toegangsbeheer en toegangsverlening’, de juridische kwalificatie van vermeend wangedrag, de wettelijke mogelijkheden tot schadeverhaal en ‘het onderzoeken van onregelmatigheden’.


Bij aanvang van de opleiding ontvang je het Handboek Security & Recht (500 pagina’s), dat tevens een handig naslagwerk bij de uitvoering van jouw dagelijkse werkzaamheden. In de lessen is veel ruimte voor eigen inbreng, onderlinge discussies, maar ook voor de actualiteit: regelmatig komen tijdens de lessen nieuwsberichten over securitykwesties ter sprake. Je rondt de opleiding Security & Recht tijdens de 16e avond af met een eindtoets die uit 40 multiplechoicevragen en vragen met stellingen.


Wat is de studiebelasting van de opleiding als Post-hbo-registeropleiding? 

  • 15 klassikale lessen: 51 uur (in 15 avonden)
  • 13 digitale workshops (praktijksituaties): (2 uur per workshop) via de digitale leeromgeving.
  • 3 schrijfopdrachten (6 uur) via de digitale leeromgeving (1 individuele en 2 collectieve opdrachten).
  • 2 separate contactdagen met voorafgaande digitale workshop ("studiedagen")
     (zie voor de onderwerpen de pagina "Vernieuwing van de opleiding")
  • Zelfstudie ter voorbereiding op de toetsen.
------------

Studielast kan per deelnemer wijzigen, maar bedraagt ca.140 uur in totaal, onderwijs én zelfstudie


Wat levert de opleiding op?

Na afronding van de opleiding Security & Recht ben je zeker van je zaak. Je kunt beveiligingskwesties vanuit de verschillende deelgebieden van het recht benaderen. Dankzij deze juridische basis groei je uit tot een adequate gesprekspartner voor politie, bedrijfsjurist, advocaat, privacyfunctionaris of opdrachtgever. 


Voor meer mogelijkheden met jouw diploma en voor de samenhang met andere security-gerelateerde opleidingen wordt verwezen naar de Stichting Sern


Voor wie?

Je werkt in de securitybranche, bijvoorbeeld als facilitymanager, securitymanager, adviseur veiligheid of particuliere onderzoeker. Je hebt behoefte aan een stevige juridische basis voor het aanpakken van beveiligingsvraagstukken. Om mee te kunnen doen met de leergang dien je te beschikken over hbo-werk- en denkniveau.

De leergang Security en Recht wordt verzorgd door mr. Felix Olijslager.


Felix Olijslager beheert de website van het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht (NISeR) en verzorgt ook de opleidingen waarbij het NISeR is betrokken.


Hij volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de (internationale) wet- en regelgeving op het gebied van security en recht en is als freelance docent werkzaam bij verschillende opleidingsinstituten waarmee het NISeR zich heeft verbonden. Felix Olijslager was tot 1 juli 2015 werkzaam als beleidsadviseur veiligheid bij Corporate Security & Investigations van ING Groep met als taakaccent fraudebeheersing. Voor zijn overstap naar de ING werkte hij bij het OM en de politie.De eerstvolgende avondleergang is gepland met startdatum op donderdagavond 2 september 2021. De opvolgende lesavonden zijn telkens op de dinsdagavonden: 7, 14, 21 en 28 september; 5, 12 en 26 oktober; 2, 9, 16, 23 en 30 november; 7, en 14 december.

De eerste contactdag (Veiligheidsprogramma's) is op vrijdag 10 september (09-17). 
De tweede contactdag (studiedag Communicatie) is op vrijdag 17 december (09-17)
Voorafgaand aan de studiedagen wordt een (online) workshop gehouden. 
De eindtoets is in januari 2022 en wordt afgenomen door Exapol (wordt apart in rekening gebracht).


Maximaal 16 deelnemers. Er zijn nog plaatsen voor de opleiding vrij. 


U kunt hier inschrijven


Praktische informatie

Kosten: € 3.699,- (ex BTW en ex kosten Exapol)

Locatie: Soba Security Academy, locatie De Meern


Meer weten?

Neem contact op de cursusleider Felix Olijslager via de contactbutton


Opbouw van het programma

Op de de volgende pagina is een uitgebreide beschrijving van het programma opgenomen


Post-HBO

  • Veel studiestof met 225 leerdoelen die deelnemers snel moeten kunnen opnemen en direct kunnen toepassen op praktijk-casuïstiek
  • Hoog tempo met contacturen, maar ook zelfstandig of met andere deelnemers werken aan ingewikkelde schrijfopdrachten 
  • Door de praktische insteek is wat geleerd wordt tijdens de opleiding direct toepasbaar in de eigen beroepspraktijk